חיישן פוטואלקטרי

סוג חיישן:
צורת חיישן:
צורת פעולה:
טווח חישה:
מתח עבודה:
סוג יציאה:
חפש