• מהירות דגימה גבוהה.

  • יציאת ממסר ו-SSRP.

  • תצוגה רחבה.