• מהירות דגימה גבוהה של 50ms.

  • ביצועי בקרה מהירים.

  • תקשורת Modbus RTU.

  • התראת גוף חימום שרוף.

  • הגדרת ערכי SV  מרובים.

  • רב תחומי.

  • רב ערוצי.