• בקר PID כפול.

  • תצוגה בעלת דיוק גבוה

  • כיול אוטומטי.

  • רב ערוצי

  • תקשורת RS-485 .