• מהירות דגימה גבוהה (100ms ל-4 ערוצים).

  • כניסות מבודדות חשמלית.

  • בקרת חימום קירור.

  • רב ערוצי.

  • רב תחומי.