• 2 יציאות התראה.

  • תכנות בקרת ON\OFF והיסטראזיס.

  • בחירת בקרת חימום או בקרת קירור.